Főhordás

Segítség a gyenge családokon

Kiegyenlítéssel és egyesítéssel lehet segíteni.Kiegyenlítéskor a gyenge család mástól elvett fiasításos lépet kap méhekkel vagy méhek nélkül.Egyesítéskor két méhcsaládból csinálunk egyet.Mindkét módszer szakértelmet igényel,s zzükséges hozzá,hogy naprakészen ismerjük az összes család életét,fejlődését,ezért érdemes egy táblázatos módszert használin,ami alapján tudni fogjuk,hogy melyik családból és mikor és melyik családba és mikor tegyünk át keretet.Vigyázzunk arra,hogy azokat a családokat,amelyekből keretet teszünk át ,ne gyengítsük meg,a nagyon fejlődő családok pedig ne rajozzanak meg.

Kiegyenlítés méhek nélkül:

A legegyszerübb módszer.A jó családból kiválasztunk egy szép fias,mézes keretet,(fedett fias legyen),kivesszük a fészekből,a méheket lerázzuk a kaptárba,vigyázva,ghogy az anya ne sérüljön meg esetlegesen,majd a kivett lép helyére egy szép,zsemleszinű lépet vagy műlépet teszünk.A lerázott és méhektől mentes keretet a gyenge családba betesszük ,közvetlen a fészek mellé.Egy családba csak egy ilyen keretet tegyünk,mert nincs takaró méhe,amit vele együtt betettünk volna,s így a kevés méhnek kell ezt a keretet is takarni,melegíteni.Álatlában hetente megcsinálhatjuk,hiszen a fedett fias keretek átlag 1 hét alatt kikelnek.

Kiegyenlítés méhekkel:

Lehetőleg hordásos időben csináljuk.Ahonnan a keretet kiszeretnénk venni,abban a családba az anyát meg kell keresni,s azzal a kerettel,amelyiken rajt van,félre kell tenni a kaptárban szélüre,úgy,hogy a kivenni és átrakni szándékozó keretre véletlenül se kerülhessen rá az anya.Mindkét családból való lépeket jól megfüstöljük,hogy ne marakodjanak.

 

Az egyesítés végső megoldás,ha a méheket nem tudtuk kiegyenlítéssel feltornázni az elvárt színvonalra.Az egyesítés veszteségnek tűnik,hollott nem az.Nézzük csak meg a kérdést abból a szemszögből,hogy egy gyenge család képes-e megfelelő mézet termelni,akkor,amikor csak pár nap esetleg 1-2 hét áll rendelkezésre,mint az akácvirágzás.Nem ! A zsúfolásig méhekkel megtelt kaptár akár 10 kg nektárt is behord egy nap,míg a gyenge családnál ez tizede lesz csak.Két gyenge család is mindössze :1-2 kiló nektár x ( 2 család) hord be,míg a másik 10-et.Tehát akár három család is képes többet behordani,mint egy jó erős család.Az egyesítés után jó anyával a fiasítást is megduplázhatjuk,az anya elkezd erőteljesen petézni,s mielőtt megrajzik újból csinálhatunk egy családot belőle.

-lett mézünk

-lett egy anyatartalék családunk

-lesz egy új rajunk

Az egyesítésnek az előnyei összefoglalva mindezek.

egyesítés

Az egyesítés történhet

újságpapírossal

zsongatással

összerakással

Bővítés,viasztermelés :

fénykép0247

Ifjú segítség

fénykép0252
fénykép0248 fénykép0249 fénykép0250

Takaró felvétele,jó füst a keretek fölé.

A fészek megkeresése

Az előzőleg betett műlépes keretet már jó 2/3-ig kiépítették.

fénykép0255 fénykép0258

Az új műlépes keretet a fészekbe tesszük,két fias keret közé.Ugyanígy járunk el ha üres keretet teszünk be a fészekbe a család bővítése érdekében.Kezdetben mindig csak 1-1 kerettel bővítsük a fészket,a jó idő beköszöntével a főhordás beindulásával már kiszedhetjük az oldalszükítőket s 2-3 kerettel is bővíthetjük a fészket.A fészekből a fedett fias keretet elrakhatjuk a fészek főlé vagy mellé.

fénykép0245

Amikor az akácvirág 3 cm-es lesz ,a “régi öregek” szerint,akkor el lehet kezdeni az anyarácsokat feltevését,amennyiben anyarácsos módszerrel fogunk mézeltetni.

A 3 cm-es virág után általában 1 hét múlva már látni lehet virágzó akácvirágot,s biztosan 10 napon belűl pörgetni kell.

Az anyaráccsal az anyát korlátozzuk azért, hogy fiasítás mentes keretekről tudjunk mézet pörgetni,több hely maradjon a méz számára. Rakodó kaptárban 1-2 fiókra szokták az anyát korlátozni,fekvőben 3-4-6 keretre.

Melyik kaptár lesz jó termelő ? Melyikben legalább 80 %-os a méhtömeg.Ahol nincs megfelelő népesség,az nem fogja a tervet teljesíteni.Ha mézet is szeretnénk termelni, akkor ideje elkezdeni az egyesítést.

Szaporítani szeretnénk ? Akkor meg kell fontolni az anya korlátozását,hiszen jó pár hétig az anya nem fog elég petét lerakni, szaporításnál meg a minél több fias keret a lényeg.

A kaptárjaink tele vannak méhekkel,minden kereten méhek vannak:Ez nagyon jó dolog, ezeket a családokat meg kell csapolni.Ha nem csapoljuk meg őket,akkor megfognak rajozni,s bottal üthetjük a nyomukat.

Ügyeljünk arra is,hogy tömegével kelnek ki az új méhecskék,s egy-két napon belűl zsúfolt lehet a kaptár.

A csapolás:Lényege,hogy a kaptárból veszünk el méheket üres kereten,mézes kereten és fias keretekkel vegyesen,Legalább 6 keretet vegyünk el,amiből 3-4 a fias keret.Ha az anyát megkeressük,s elvesszük, akkor a hátramaradó méhek anyátlanná vállnak,anyabölcsőt fognak húzni.Az anyátlan méhek sokkal több mézet fognak termelni,hiszen elfogynak a dajka méhek, a fiasítások szép lassan kikelnek,s így minden méh mézet hord.Ezt kihasználva is lehet mézeltetni,s a pergetés után anyásítjuk a családot.

A legszebb anyabölcsőket a méhek ebben az időszakban,az akácvirágzás végéig építik.

Az akác virágzása előtt az anyarácsok használata nem feltétlenűl szükséges,de segítségével eltudjuk különíteni a fészket a mézkamrától,s így a mézkamrában a pörgetés idejére fiasításmentes mézes keretek lesznek.

A rakodókaptárban a mézkamra általában felűl van,ezért mondjuk felső mézkamrának,míg a fekvőkaptárban oldalsó mézkamrának.

Felső mézkamra megnyitása:

1.fejelés

Ez a legegyszerübb és legelterjedtebb mód.A fészekre anyarácsot teszünk,s erre rá 1 vagy 2 üres keretekkel teli fiókot

2.Átfüggesztés

Az alsó fiókba tesszük az üres kereteket,a műlépes kereteket és a nyitott fias kereteket,majd az anyarácsot s erre fel a második -harmadik fiókot.A második fiókban a fészek fölé ,középre helyezzük a fedett fias kereteket,a kikelő méhek helyére mézet fognak hordani.Pörgetni akkor lehet,ha a felső fiókokban a fiasítás mind kikelt,kb. 3 hét múlva.Az anya az alsó fiókban van, a felső fiókokba lerázott, leseprett kereteket kell tenni.

3.Fészekkettőzés rács nélkül

Afészek lépjeit úgy osztjuk meg,hogy fele,főképp a fedett fiasítások a mézkamra közepén,fele alatt a fészek közepén legyen.Kétoldalt mindkét szakaszban műlépek és üres keretek legyenek.Az üres és műlépes keretekbe mézet fognak hordani,s azokat pörgetjük ki.

 

Fekvőkaptár mézkamrájának megnyitása:

1.Középre zárt fészek

Az anyát a fészekkel a kaptár közepére helyezzük és jobbról-balról függőleges rácsokkal elválasztjuk a mézkamra lépjeitől.A kaptár egész homlokán kijárót nyitunk,a méhek mind a fészekbe,mind a méz- kamrába egyből betudnak menni.A közpére zárt fészek nagyságát mindig a méhlegelő határozza meg, akácvirágzáskor (rövid idejű ) 3-6 EGYÉB ESETBEN 6-9 keret.

Középre az anyát azzal a kerettel,melyen volt betesszük,mellé nyitott fias ,műlépes vagy üres kereteket tegyünk.A fedett fias kereteket érdemes a fészken kívűlre tenni.

Anyarács nélkül 2-2 műléppel zárjuk le a középső részt,s az esetek 90 %-ban az anya nem fog átmenni a mézkamrába.

2.Fészek mézkamrás rendszer

A család a kaptár egyik végében foglal helyet.Ezt a rész zárjuk le anyaráccsal.Főhordás előtt a fészket megcseréljük a mézkamrával,a mézkamra lépjei a fészek helyén a régi kijáróknál lesznek,aztán a rács, végül a fészek az anyával.Az új fészeknél is lehet kijárót nyitni.

A lezárt rész rendszerint 3-6 keret.

3.Mézeltetés kétanyás rendszerben.

A kaptárban 2 anya van (rendszerint 20-24 keretes kaptárak),a két család középen van elválasztva. Megkeressük az anyát,s az egyiket az egyik végébe,a másikat a másik végében eltesszük,mellé a nyitott fias vagy műlépes kereteket,az anyarácsokat betesszük kb. 3 keret után úgy,hogy a méhek átjárhassanak .Mellé tesszük a maradék fias kereteket majd az üres kereteket.A kaptárban ezt mindkét végében megcsináljuk.A kaptár elrendezése :

fészek1 3 kerettel,az agyik anya itt van

anyarács,

fias keretek,

üres keretek,

üres keretek,

fias keretek,

anyarács,

fészek2 3 kerettel,a másik anya itt van

Speciális korlátozások:

1.Az anya zárkázása a helyén.Megkeressük az anyát,majd anyazárkába tesszük és benthagyjuk a kaptárban két nyitott fias keret közé függesztve.Az anyát csak a pörgetés után engedjük szabadon.

2.Az anya elvétele.Az anyát elvesszük azzal a kerettel,ahol tartózkodik,s betessszük egy rajládába vagy üres kaptárba.Mellé teszünk még 1-2 fias keretet takaró méhekkel meg 1-2 műlépes vagy üres keretet.Az eredeti családnál anyátlanság fog lenni,bölcsőt fognak húzni.Pörgetés után ezt a rész anyásítjuk vagy pedig a kikelt anyából lesz egy új anyjuk.Az elvett anyát is visszatehetjük meghatározott módszerekkel később.

 

Amikor nagyon sok a gyenge család !

Mézet csak a jó család tud termelni.Fejezetünk felső részében kiszámoltuk,hogy miért érdemes egyesíteni.Akár 2-3 családból is egyesíthetünk.Lényeges dolog:

-legyen hordás egyesítéskor

-csak 1 anya kerüljön egy kaptárba

-általában egymás melletti kaptárakat egyesítsünk

Helycserés támadás !

Amikor az erős családok meghordták a kaptárt mézzel,akkor a kaptárt megcserélem egy másik gyenge családdal.Mivel a kijáró méhek ottmaradtak a régi helyükre szokva,így a jó család méhei a gyenge családot fogják erősíteni,míg a régi erős családnak átmenetileg kevéskijáró méhe lesz.

Így a gyenge családot is feltudjuk erősíteni,s ha jó az anya,akkor a megnövekedett méhtömeg miatt fiasítani fog,hiszen lesz már takaró méhe.Lényeges dolog:
 

-íntenzív hordás alatt cseréljük meg a kaptárakat

Fénykép0041
Fénykép0043

Amikor megtellik a kaptár!

Amikor olyan sok méz kerül be a kaptárba,hogy a méheknek már nincs hova tennie az új nektárt akkor be kell avatkoznunk.

Ha van lépünk:

-Rakodókaptárnál egyszerűen fel kell tenni egy új üres fiókot            -Fekvőkaptárban meg el kell venni olyan érett,mézes keretet,melyet már ki lehet pörgetni,s helyére be kell tenni üres keretet.Az elvett lépet betehetjük a gyenge családokhoz is,s az üres keretet meg kivehetjük onnan.

Ha nincs lépünk:

-serkentő pörgetést alkalmazunk                                -felcseréljük a gyenge család üres lépjeit az erős család teli lépjeivel       -megcserélhetjük a kaptárt is

Folytatás-pörgetés és szaporítás

Anyarács 1 hunorfiók felett

A virágporos keretet a fészekbe tegyük szélre.