Telephelyválasztás

Az elmúlt pár évben  Magyarországon a méhészek száma 50%-al növekedett,azonban a megtermelt méz mennyisége ezzel nem állt egyenes arányban. Miért nem növekszik a mézmennyisége,ha több a méhész ?Az időjárási okokon túl másban is kell keresni ennek okát.

Legfőbb okok:                                                                                                                                        -hol méhészkedek ?                                                                                                                               -méhlegelő minősége                                                                                                                             -méhlegelő sűrűsége

Minden méhészetet  kezdő méhésznek az első és legfontosabb teendője,mielőtt belevág az állomány növelésébe a fenti kérdések  tisztázása. Egy-két család méhnél természetesen ezek nem kérdések,mert ott nem anyagi megélhetési kérdés,nem jelent problémát a másik méhész számára.Azonban már egy nagyobb létszámú állomány elhelyezése igenis problémákat vethet fel,mely nemcsak jogszabályi hanem etikai ,erkölcsi probléma. Ha egy meglévő méhészet közelébe,mellé betelepítünk egy másik méhészetet,úgy nemcsak nekünk nem lesz „enni „,hanem a másiknak sem.

Vizsgáljuk meg a kérdést a tudomány szemszögéből !

1.A gyűjtési távolság

A munkásméhek rendesen max.2 km-ért szállnak el élelemért,távolabb is elszállnak,de csak akkor ha nincs a közelben élelem. A méhek nagyobb dombon és vízen is átrepülnek,ha szüksége.                                            Miért jobb ha van a közelben méhlegelő :                                                                                                   -a távolabbról gyűjtők kevesebbet fordulnak,s ezáltal kevesebb lesz a behordott nektár,de nemcsak ezért,hanem azért is,mert a nektárból „üzemanyagként”    több fogy.                                                                               -kedvezőtlen időben több elpusztul belőlük

2.A gyűjtőhely minősége

Nagyon fontos kérdés a telephelyünk megválasztásához. Amennyiben a telephelyünkön a  flóra nem megfelelő a méhek számára,úgy akkor a méhészkedés nem pozitívumot hoz,hanem negatívumot,ráadásul a mesterséges táplálék miatt az állomány állandóan beteg lehet s elpusztulhat.A gyűjtőhely nektártartama,gyűjtési ideje nagyon fontos tényező.Jó mézelés feltételei:

  -elég virág

  -nektárképződésre kedvező körülmények

  -gyűjtésre kedvező körülmények

Legfontosabb mézelő növényeink:

TAVASZ :fűz,gyümölcsösök,repce,akác,málna NYÁR:hárs,gesztenye,réti virágok,napraforgó,kerti virágok,tarlóvirág,lucerna ŐSZ:solidágó

3.Leterheltség

A kiválasztott telephely körül hány méhész található és mekkora állományban méhészkednek. Van-e még  szabad virág a mi méheinknek,elbírja-e a terület Nagyon egyszerű példával illusztrálva van 1 kg kenyerünk és rá 2 éhes száj,akkor mindenki jól lakig,azonban ha már erre 4 éhes száj van ,akkor mindenki éhes marad.

Mielőtt telephelyet választunk mérjük fel:

 -milyen állandó növény található 1 -2 km-es távolságon belül, mekkora mennyiségbe.

 -hány méhcsalád van már a fenti távolságon belül

Számoljunk utána mennyi mézet gyűjtenének ideális körülmények között,a méhlegelő elbírja-e az állományunkat. Ne az legyen a meghatározó,hogy hol van a birtokom,a házam,hanem az,hogy ahova szeretném a méheket telepíteni az a környezet álló méhészetnek megfelelő-e,akarok e vándorolni,mennyi időt vannak a méhek a telephelyen,kit zavarok vele,mennyire biztonságos.Amennyiben a hely  nem ideális a méheknek,akkor ne akarjunk oda méhészeti telephelyet csinálni.Keressünk más helyet,mégha bérelni kell esetleg,mert az sajátmagunknak és a méheknek is megfelelő lesz.Egy olyan telephely,ahol a méhek állandó etetésre szorulnak ,nem megfelelő ! Atermészetes táplálékot s főleg a virágport nem lehet pótólni.

PL. a kertünk mögött 1 hektár akácos van majd szántó,balról gyümölcsösök,kertek 2 km hosszban,jobbról szántó akkor mire számíthatunk.Az 1 hektár akácosra max. 10 családot számíthatunk A gyümölcsösök tavasszal megfelelőek ,de mellette szükséges az etetés. Kérdés,hogy a szántókon milyen növény várható. A vetésforgó miatt tavasszal fontos növényünk a repcére 5 évente számíthatunk,napraforgóra szintén,egyéb időben kukorica,búza s egyéb növényre.Összefoglalva a fenti terület állandó méhészet szempontjából nem megfelelő,mert csak egy időszakban várható eredmény.1 fajta mézet lehet pörgetni,de azt is csak meghatározott időben. Vándorterületnek megfelelő lehet a szántóföldi kultúra függvényében. Amennyiben az akácos területe nagyobb lenne,úgy már számolhatnánk akácmézzel is és vegyes mézzel is,de nyáron szükséges lehet az etetés,a téli betelelés pedig nem garantálható segítség nélkül.Virágporhordásra a fenti terület elégséges lehet,azonban az ősz folyamán virágporínség léphet fel.

Méhtartás szabályozása  

Ezeken a rendeleteken kívűl a helyi önkormányzati rendelet is befolyásolhatja belterületen a méhek tartását.Telephely létesítése előtt a jegyzőtől érdeklődjünk a korlátozásoktól.Az alábbi rendeleteken kívűl még több jogszabályt be kell tartanunk,leírás itt !.

A telephely kialakításánál ezeket kell figyelembe vennünk.

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet

a méhészetről

1. §
A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.
2. §
(1) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad.
(2) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.
(3) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével - a magasban való kirepülését kell biztosítani.
(4)
3. §

4. §

Vándoroltatás a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

5. §

(1) Vándorméhészetek telepítésére a 43/1968. (XII. 6.) MÉM rendelet 51. §-ának és az alábbi (2)-(4) bekezdéseknek a rendelkezései irányadók.

(2) Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal letelepedni csak a telepvezető engedélyével szabad.

(3) Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(4) Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek.


6-7. §
 

7/A-B. §
 

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a méhészetre vonatkozólag a felszabadulás előtt kiadott jogszabályok, utasítások és egyéb rendelkezések hatályukat vesztik; hatályukat vesztik továbbá a 66.113/1947. (VII. 11.) FM rendelet, a 217.996/1949. (III. 3.) FM rendelet, a 13/1952. (II. 15.) FM rendelet és a 16/1958. (VI. 1.) FM rendelet, valamint a 46/1953. (Mg. É. 18.) FM utasítás, a 177/1954. (Mg. É. 42.) FM utasítás és a 8/1961. (Mg. É. 8.) FM utasítás és a kiadott egyéb rendelkezések.

1993. évi CXIV. törvény

 

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet

 

Ezt a rendeletet feltétlen olvassuk el !

Hogyan helyezzük el a kaptárakat ?

A fenti jogszabályok szerint próbáljuk meg:

-elkülönítve a telek egy részén

-széltől védve

-napsütéstől is védve legyenek a délutáni órákban

-nem árt ha van esőfogó

-kijárók ne nézzenek északra,lehetőleg délre vagy keletre

-szakítsuk meg a sort néha

-több sor esetén bőven legyen hely két sor között,legyen feltünő eltérés a rátájolás elkerülése miatt

-a kaptárak mögött bőven legyen hely eszközeinknek,talicskának vagy más szálítóeszköznek.

-a kaptárakat emeljük fel a föld felszínéről

-ha szükséges legyen itatónk egy szélmentes helyen

-kora tavasszal használjunk röpdeszkát

méhészet
méhészet2
méhészet4
méhészet3

Folytatás-első eszközeim